Uzbekistan

UZB

Andijon

Bukhoro

Farghona

Jizzakh

Khorazm

Namangan

Nawoiy

Qashqadaryo

Qoraqalpoghiston

Samarqand

Sirdaryo

Surkhondaryo

Toshkent